• اکتشاف آب زیرزمینی

  ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی به روش مقاومت ویژه الکتریکی RS

 • نفت

 • معدن

 • گراویمتری CG-5

  کاربرد در اکتشاف کانی های فلزی سنگین و نفت و گاز

 • خورشید و زمین

 • ژئومغناطیس

سایر

 • فروش تجهیزات ژئوفیزیک سایر کمپانی های سازنده
 • خرید یا فروش دستگاه های ژئوفیزیکی کارکرده (دست دوم) 

معرفی تجهیزات ژئوفیزیکی

water drop

water