1.jpg

برنامه‌ریزی پروازهای ژئوفیزیک هوایی

اجرای پروژه برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی سراسری کشور بیش از ۲۰ سال است که توسط سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور آغاز شده است.

هدف اجرای این پروژه‌ها شناسایی منابع معدنی جدید و پنهان در مقیاس نیمه‌تفصیلی بوده است. 
به همین منظور این سازمان اقدام به خرید تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیک هوایی برای بکارگیری روش‌های مغناطیس‌سنجی، رادیومتری و الکترومغناطیس کرده است. همچنین برای انجام برداشت‌های هوایی ۲ بالگرد پیشرفته مناسب این پروازها خریداری کرده است. در راستای اجرای این پروژه برنامه‌ریزی برای ارتقای دانش فنی و آموزش، تربیت نیروهای متخصص در بخش‌های طراحی، برداشت، پردازش و تعبیر و تفسیر و همچنین آموزش تخصصی خلبانان ماهر انجام شده است. هم‌اکنون ایران تنها کشور در خاورمیانه است که دارنده تجهیزات ژئوفیزیک هوایی، بالگرد و نیروی انسانی مجرب و آموزش‌دیده است که مسئولیت اجرای این پروژه برعهده سازمان زمین‌شناسی قرار دارد. انجام پروازها در مقیاس نیمه‌تفصیلی و با فواصل پروفیل‌های پروازی ۲۵۰ متر و با ارتفاع تقریبی ۳۰ متر از سطح توپوگرافی در حال انجام است و تاکنون حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر خطی را در محدوده‌های زون‌های اکتشافی پوشش داده است. یادآور می‌شود در صورت تزریق و تامین اعتبار بودجه، برداشت حداقل ۱۵۰ کیلومتر خطی در طول ۱۰ ماه از سال و با استفاده از ۲ بالگرد موجود امکان‌پذیر است.

متاسفانه در سال‌های گذشته تنها در ۲ سال این برداشت‌ها با ظرفیت مناسب و قابل‌قبول انجام شده و در سایر مواقع به‌دلیل ضعف تامین اعتبار لازم یا مشکلات ناشی از خرابی، تعمیر تجهیزات یا تعمیر و تعویض قطعات بالگرد، میزان پروازها حداقل بوده و حتی بعضی سال‌ها پروازی صورت نگرفته است. قابل ذکر است که اغلب کشورهای معدنی دنیا به‌ویژه در خاورمیانه، افریقا و امریکای لاتین برنامه‌های پوشش ژئوفیزیک هوایی را به‌طور عمده طی یک برنامه ۴ یا ۵ ساله و با استفاده از شرکت‌های بین‌المللی و اغلب با حمایت بانک جهانی به اجرا درمی‌آورند. باتوجه به لزوم پوشش کامل محدوده‌های پیش‌بینی شده در زون‌های اکتشافی کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر خطی هنوز تحت پوشش قرار نگرفته و در صورت توجه و حمایت مسئولان کشور به‌ویژه وزارتصنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تامین اعتبار پروژه به‌منظور استفاده از ظرفیت کامل تجهیزات و امکانات موجود قابل برنامه‌ریزی است. علاوه بر آن مکان استفاده از خدمات بخش خصوصی داخلی یا خارجی طی یک برنامه ۵ ساله دولت قابل اجرا خواهد بود. خوشبختانه نیروی متخصص مجرب کافی برای نظارت دقیق بر حسن اجرای پروژه در تمام مراحل مهیا و موجود است. متاسفانه تکمیل و پوشش سراسری کشور با روند موجود ممکن است تا ۳۰ سال دیگر به درازا بکشد و امکانات، تجهیزات و نیروهای آموزش‌دیده به‌زودی فرسوده و غیر قابل استفاده شوند. یادآور می‌شود که بودجه موردنیاز برای تکمیل پروژه حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده که تامین این اعتبار جزو وظایف حاکمیتی است. در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که انجام برداشت‌ها و شناسایی ناهنجاری‌های ژئوفیزیکی در عمق یک لایه اطلاعاتی پایه بسیار مهم است و انجام حفاری‌های عمیق را توجیه می‌کند.

علی محمدی جوآبادی - مدیر پیشین بخش ژئوماتیک سازمان زمین‌شناسی

 

 

 

 

 

.اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.

 

معرفی تجهیزات ژئوفیزیکی

water drop

water