• اکتشاف آب زیرزمینی

  ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی به روش مقاومت ویژه الکتریکی RS

 • نفت

 • معدن

 • گراویمتری CG-5

  کاربرد در اکتشاف کانی های فلزی سنگین و نفت و گاز

 • خورشید و زمین

 • ژئومغناطیس

مغناطیس سنج (مگنتومتر) ENVI Cs

 

 • مگنتومتر (مغناطیس سنج) ENVI Cs
 • دانلود بروشور
 • envicspic
 • مشخصات مگنتومتر ENVI Cs
 • Sensor:
 • Self-oscillating split-beam Cesium Vapor (non radioactive Cs133) automatic
 • hemisphere switching. Single sensor is standard. Optional second sensor
 • (gradiometer). Standard systems are field upgradeable.
 • Data capacity:
 • Up to 8 million readings
 • Operating Zones:
 • 10-85 Degrees
 • Data output:
 • Active Sync (RS-232C), USB, USB Flash Drive and SD Card
 • GPS Accuracy:
 • 2.4m (CEP) and 6m (2DRMS) SBAS, Logged at 0.5Hz
 • Resolution:
 • 0.01 nT(γ) for all sample rates
 • Sensitivity:
 • <0.003 nT (γ) √Hz RMS
 • Sample Rate:
 • User selectable 1, 2, 5, 10 samples per second
 • Gradient Tolerance:
 • 1,000 nT (γ) per inch (40,000 nT(γ)/m)
 • Display:
 • LCD touchscreen and colour display with adjustable LED backlighting
 • User Interface:
 • Full keypad and 6 function dedicated keys
 • Heading Error:
 • <± 1 nT (γ)
 • Real Time Clock:
 • Accurate synchronization to GPS via NMEA String
 • Standard Software:
 • Scintrex Map Registration and Setup. QCTool quality control and display tool
 • Console:
 • 230mm x 185mm x 60mm (9.0” x 7.3” x 2.3”)
 • Weight: 1.3 kg (2.9 lb)
 • Sensor:
 • Diameter: 63 mm (2.5”), Length: 160 mm (6.3”)
 • Weight: 1.5 kg (2.3 lbs)
 • Sensor Electronics:
 • Dimension: 230 x 56 x 38mm (9” x 2.2” x 1.5”)
 • Weight: 600g (1.3 lb)
 • Backpack:
 • 4 kg (9 lb)
 • Battery pack:
 • 3 kg (6.6 lb) each, can use up to 2 batteries packs.
 • Power:
 • External Power: 21 – 24 VDC
 • Battery Charger: Standard 120/240V AC
 • Environmental:
 • Operating temperature: -20°C (-4°F) to +50°C (122°F)
 • Storage temperature: -30° C (-22°F) to +70°C (158°F)

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.