• اکتشاف آب زیرزمینی

  ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی به روش مقاومت ویژه الکتریکی RS

 • نفت

 • معدن

 • گراویمتری CG-5

  کاربرد در اکتشاف کانی های فلزی سنگین و نفت و گاز

 • خورشید و زمین

 • ژئومغناطیس

گرانی سنج (گراویمتر) CG-5

دستگاه ژئوفیزیک - گرانی سنج (گراویمترCG-5)کمپانی Scintrex

دانلود بروشور

 

CG-5-1

کاربردها:

- اکتشاف نفت و گاز: ثقل سنجی (گراویمتری) می تواند برای تعیین محل گنبد نمکی که در آن نفت یا گاز می تواند وجود داشته باشد استفاده شود.اندازه گیری تغییر چگالی در مخزن نفت می تواند در فرآیند بازیابی و احیا نفت و گاز کمک کند.

- اکتشاف معدن: ثقل سنجی (گراویمتری) نهشته های سولفیدی آتشفشانی در ارتباط با نهشته های نیکل، سازندهای آهن دار و ...را می تواند تشخیص دهد. گرانی سنجی هم می تواند اندازه رسوبات را تعیین کند.

- نقشه های زمین شناسی: ثقل سنجی (گراویمتری) برای تکمیل نتایج نقشه های زمین شناسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

- مهندسی عمران: ثقل سنجی (گراویمتری) برای مطالعات استحکام و یکپارچگی جاده ها، سدها، دایکها در شناسایی نواحی سست زیرسطحی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

- ژئوتکنیک: ثقل سنجی (گراویمتری) می تواند خلل و فرج و حفره ها را شناسایی کند.

- مطالعات گرانش منطقه ای: ثقل سنجی (گراویمتری) می تواند نوع سنگ، تراکم خاک و وجود آب را تعیین کند.

-نقشه ژئوئید: با اندازه گیری تغییرات گرانش در سطح زمین، تصحیحات دقیق تر برای داده های GPSبرای بدست آوردن موقعیت بهتر ارتفاعی بدست آید.

-باستانشناسی: ثقل سنجی (گراویمتری) برای تعیین محل دیوارها، ساختمانه و مقبره های مدفون می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مزایا:

گرانی سنج (گراویمتر) دقت استاندارد 1 میکروگال با انحراف استاندارد کمتر از 5 میکروگال دارد. این گرانی سنج (گراویمتر) سریع، سبک، مقرون به صرفه می باشد.

-          سادگی و سهولت بکارگیری گراویمتر

-          قابلیت تکرار عملیات صحرایی عالی

-          سنسور قوی و مقاوم

-          دارای ویژگی Freedom from tares

-          قابل حمل

-          دارای GPS

-          عملیات بدون لمس

-         تصحیح اتوماتیک

-         حذف خودکار نویز

-          دریفت کم

-          اتصال و انتقال داده ها به کامپیوتر

-          نمایش و ثبت داده های لازم

ویژگی های دستگاه ثقل سنجی (گراویمتری)

-          دقت استاندارد 1 میکروگال

-          سنسور قوی

-          کاهش نویز عالی

-          نمایشگر گرافیکی بزرگ

-          صفحه کلیدعدد و الفبایی

-          تراز خودکار دستگاه

-          تصحیحات توپوگرافی

-          سبکترین دستگاه گراویمتری

-          باطری های هوشمند

-          فرمت های قابل انعطاف داده ها

-          قابلیت انتقال داده ها به کامپیوتر

مشخصات دستگاه ژئوفیزیک-گراویمتری CG-5

 Fused quartz using electrostatic nulling Sensor Type
1 microGal  Reading Resolution
< 5 microGal  Standard Deviation
World wide (8,000 mGal without resetting)  Operating Range
Less than 0.02 mGal/day  Residual Long-Term Drift (static )
± 200 arc sec  Range of Automatic Tilt Compensation
Typically less than 5 microGals for shocks up to 20 G  Tares
tide, instrument tilt, temperature, noisy sample filter,seismic noise filter Automated Corrections
Standard: <15m; DGPS (WAAS): <3m  GPS Accuracy
Keyfob transmits up to 30m line of sight  Touch Free Operation
 •  2 x 6.6Ah (11.1 V) rechargeable Lithium Smart batteries
 •  Full day operation at 25°C (77°F)
Battery Capacity
4.5 Watts at 25°C (77°F)  Power Consumption
Optional high temperature version to +55°C (131°F)  Operating Temperature
USB memory stick, RS-232C and USB interface Digital Data Output
30 cm (H) x 21 cm x 22 cm (12 in x 8 in x 9 in)  Dimensions
8 kg (17.5 lbs) including battery  Weight
 • CG-5 AUTOGRAV Console
 • GPS antenna
 • Leveling tripod
 • 2 rechargeable batteries
 • Battery charger, 110/240 V
 • External power, 110/240 V
 • USB stick adaptor
 • RS-232 and USB cables
 • Keyfob
 • Carrying bag
 • Transit case
Standard System Contains

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.